K kuldets hvalpetest

7 uge

 

 

Kennel Made to Measure Kuld K

v/ N. Henriette Thomsen. Langelinie 8, Fløe, 9530 Støvring

Telefon: +45 96 86 31 00 - Mobil Tlf. +45 61 70 31 00

E-mail : MadeToMeasure@mail.dk

www.made-to-measure.dk

 

http://www.made-to-measure.dk/Crisoy%20stand%20web.JPG

Mor: Crispy OTBB

 

 

http://www.horsebo.dk/images/34.jpg

 

Far: Horsebo’s Muffin

 

 

 

 

GENERELLE OPLYSNINGER OM KULDET 

 

 

 

 

 

Hvorfor Hvalpetest

Ligesom hver race har sit særpræg, så har også hvert eneste individ inden for en race sit helt specielle karakteristiske særpræg. En hvalpetest skal afdække disse specielle karakteristika hos hver enkelt hvalp. Det vil sige, det vi ser i testen er et udtryk for, hvad den enkelte hund indeholder (manifesterer sig som regel først i sin fulde udstrækning efter kønsmodning). Den giver altså et fingerpeg om, hvad vi kan forvente, og dermed også hvad vi ikke kan forvente af den enkelte hund. Denne viden kan bruges til at give hvalpekøberen nogle uvurderlige råd om, hvordan netop denne lille hvalp skal omgås og behandles samt afdække hvalpens karakter og natur. Hvalpekøberen får dermed nogle redskaber i hænde, som kan bruges til at forebygge forudsigelige problemer, således at de ikke opstår. Samtidig vil den give gode råd om, hvor man især skal sætte ind, hvordan man bedst træner den enkelte hvalp og i hvad. Meningen er kort sagt at give hvalpekøberen mulighed for allerede fra start at gøre overgangen til det nye hjem så lempelig som muligt for hvalpen. Godt begyndt er jo som bekendt halvt fuldendt! Dette vil udgøre et godt fundament til et fantastisk liv sammen med sin nye ven.  J

 

  

Schweizisk Hvid Hyrdehund

Hvid Hyrdehund hører til under gruppen ”fåre- og hyrdehunde”. Typisk for gruppen er: Meget signalfølsomme over for mennesker, bevægelser, lyde, og genstande. Meget lette at stresse med bevægelser – de vil gerne fiksere bevægelser. Meget flokorienterede, og kan derfor have svært ved at være alene hjemme. Sørg for at deres energi udnyttes konstruktivt – dvs. brug megen tid på ”hjerne- og næse- arbejde” (problemløsning, spor og havespor). Hvid Hyrdehund kan nemt stresses. Derfor bør pinde- og boldkast samt træklege ikke være en del af det daglige repertoire. Tilstræb altid at være meget rolig, med langsomme bevægelser, afslappet. Lær hvalpen, at ”kede sig” – dvs. at både ejer og hund kan være sammen uden at skulle lave noget! Da hvid hyrdehund som sagt kan være meget signalfølsom og reagere kraftigt på menneskets kropssprog og især overfor fremmede, skal man være opmærksom på sit eget kropssprog. Bøj dig fx ikke fremad og ind over hunden, men sæt dig ned med siden til og rækker du hånden f rem, skal håndfladen være åben og pege opad. De elsker at lege jagtlege, hvilket kan skræmme andre hunde lidt, indtil de lærer hinanden bedre at kende.  De har en tendens til at trække sig lidt tilbage og være forsigtige i nye situationer, derfor er det meget vigtigt med massiv, aktiv og positiv socialisering i forhold til fremmede mennesker og fremmede miljøer. Hvid hyrdehund er gennemgående en sund race, men ledproblemer forekommer. Derfor anbefales det, at de bliver røntgenfotograferet omkring 18. måneders alder. Hvid hyrdehund er en aktiv race, som elsker at arbejde og motionere, men det tilrådes at være tilbageholdende med motionen, indtil hunden er udvokset.

Brug aldrig hårde metoder over for en hyrdehund! På trods af deres robuste ydre og styrke, er rigtig mange af dem meget følsomme, og man mister en enestående mulighed for en fantastisk samarbejdende hund, hvis hårdhed indgår i opdragelsen!!

 

 

Lilla tæve: C

Rød tæve: C

Lyseblå tæve: C

Orange tæve: C

Gul tæve: C/E

Mørkeblå han: C

Sort han: B

 

 

 

Til hvalpekøber af lilla tæve

 

Hun er hurtigt tryg i nye omgivelser og undersøger dem nøje. Viser lidt lav kropsholdning, som indikerer naturlig forsigtighed over for det ukendte.

 

Hun er tryg ved mennesker og løber lige hen til testleder og forsøger at kravle op.

Hun har en stor flokdrift, samtidig med at hun gerne vil udforske på egen hånd. Hun bruger næsen meget.

I og med at hendes flokdrift er stor, er det særdeles vigtigt, at alene-hjemme indlæring står centralt. Ellers vil hun kunne udvikle usikkerhed/frygt for at blive ladt alene.

Se nedenfor om indlæring af alene-hjemme.

 

 

Hun har lidt tendens til at stresse, piber meget og mister hurtigt interessen for nye ting. Det er derfor vigtigt, at træning foregår i meget korte sekvenser med mange små pauser, og at træningen er meget varieret.

Det vil sige, man træner ikke ”sit” 10 gange i træk. Så mister hun helt sikkert motivationen.

Når/hvis hun piber, er det bedst at ignorere hende (heller ingen øjenkontakt), men lige så snart hun stopper bare et kort øjeblik, skal hun roses og belønnes.

Pas på ikke at give hende kontakt ved piben!!! På denne måde forstærkes hendes piben, da kontakt er belønning for en hund.

 

Hun vil ikke fastholdes!! Det er især vigtigt, hvis der er børn i familien, at de ikke bare må kramme hende, når de har lyst til det. Lad hende selv tage initiativ til kontakt og husk at rose/belønne hende, hver gang hun frivilligt giver øjenkontakt eller anden kontakt. På denne måde vil hun efterhånden elske tæt kontakt mere og mere.

 

Der skal trænes meget fokus og koncentration, hvilket betyder, at hun vil have stor gavn af næse- og hjernearbejde. Ren kliktræning, hvor hun selv skal regne ud, hvad vi gerne vil have hende til, vil være godt for at fremme koncentrationen hos hende. For at undgå at hun hurtigt bliver afledt, er det vigtigt ikke at bruge mange ord, ligesom der ikke må være mange forstyrrelser i omgivelserne under træningen. Brug hellere kropssprog og klikker. Se nedenfor om hundesprog/kropssprog. Tænk på at langsomme bevægelser og rolig stemmeføring har gavnlig indvirkning på denne lille hvalp.

 

Absolut ingen stresslege, dvs. pinde- og boldkast samt voldsomme træklege.

 

Hendes byttedrift er moderat.

 

Hun viser ikke frygt, når hun nærmer sig nye ting, og synes hun, noget er interessant, tager hun det i munden og går væk for at undersøge det nærmere.

 

Hun er ikke lydfølsom, men undersøger tværtimod, hvor lyden kom fra.

 

Hun er en dejlig, glad lille hvalp.

 

 

 

Til hvalpekøber af rød tæve.

 

Dejlig tæve, som meget hurtigt undersøger nye omgivelser. Viser ikke tegn på frygt.

 

Hun har stor tillid til fremmede mennesker og løber frem til testleder med høj logrende hale. Hilser glad ved at forsøge at nå op til testleders ansigt for at slikke i mundvige.

Hun har en stor flokdrift, og derfor er det særdeles vigtigt, at alene-hjemme indlæring står centralt. Ellers vil hun kunne udvikle usikkerhed/frygt for at blive ladt alene.

Se nedenfor om indlæring af alene-hjemme.

 

Hun bryder sig ikke om fastholdelse, og det tilrådes at hendes personlige zone altid respekteres, således at hun ikke bliver overvældet af mennesker med et forkert kropssprog.

Se nedenfor om hundesprog.

 

Det er især vigtigt, hvis der er børn i familien, at de ikke bare må kramme hende, når de har lyst til det. Lad hende selv tage initiativ til kontakt og husk at rose/belønne hende, hver gang hun frivilligt giver øjenkontakt eller anden kontakt. På denne måde vil hun efterhånden elske tæt kontakt mere og mere.

 

Hun har lidt tendens til at stresse, piber meget og mister hurtigt interessen for nye ting. Det er derfor vigtigt, at træning foregår i meget korte sekvenser med mange små pauser, og at træningen er meget varieret.

Det vil sige, man træner ikke ”sit” 10 gange i træk. Så mister hun helt sikkert motivationen.

Når/hvis hun piber, er det bedst at ignorere hende (heller ingen øjenkontakt), men lige så snart hun stopper bare et kort øjeblik, skal hun roses og belønnes.

Pas på ikke at give hende kontakt ved piben!!! På denne måde forstærkes hendes piben, da kontakt er belønning for en hund.

 

Der skal trænes meget fokus og koncentration, hvilket betyder, at hun vil have stor gavn af næse- og hjernearbejde. Ren kliktræning, hvor hun selv skal regne ud, hvad vi gerne vil have hende til, vil være godt for at fremme koncentrationen hos hende. For at undgå at hun hurtigt bliver afledt, er det vigtigt ikke at bruge mange ord, ligesom der ikke må være mange forstyrrelser i omgivelserne under træningen. Brug hellere kropssprog og klikker. Se nedenfor om hundesprog/kropssprog. Tænk på at langsomme bevægelser og rolig stemmeføring har gavnlig indvirkning på denne lille hvalp.

 

Absolut ingen stressleg, dvs. pinde- og boldkast samt voldsom trækleg. Pas også på med pibedyr!

Hvis hun stresser over dem, så lad hellere være. Fokuser hellere på opgaveløsning, gerne hvor hund og ejer skal arbejde sammen. Dette vil opøve motivation til samarbejde. Sporarbejde vil også styrke koncentrationen og gøre hunden træt på en sund måde.

 

Hendes byttedrift er moderat til lille.

 

Ingen lydfølsomhed.

 

En skøn lille hvalp:o)

 

 

 

Til hvalpekøber af gul tæve.

 

Denne hvalp har brug for lidt tid til at tilpasse sig nye omgivelser. Hun virker lidt forsigtig og ikke helt tryg i fremmede omgivelser.

 

Hun følger straks testleder og viser tillid til mennesker.

Hun har stor flokdrift, men har brug for lidt tid til at blive tryg ved fremmede mennesker.

På grund af den store flokdrift er det særdeles vigtigt, at alene-hjemme indlæring står centralt. Ellers vil hun kunne udvikle usikkerhed/frygt for at blive ladt alene.

Se afsnittet om indlæring af alene-hjemme.

 

Hun er signalfølsom, og det er vigtigt at vise venligt kropssprog.

 

Hun bryder sig ikke om fastholdelse, og det tilrådes at hendes personlige zone altid respekteres, således at hun ikke bliver overvældet af mennesker med et forkert kropssprog.

Meget vigtigt at vedligeholde kontakt til artsfæller, så hun vedligeholder sit hundesprog.

Se afsnittet om hundesprog.

 

Hun er en lidt usikker hvalp, og derfor er det af stor vigtighed, at man som ejer ikke overbeskytter               

hende og pylrer om hende. Det vil kun gøre hendes usikkerhed større. Det vil være en kæmpestor

fordel at gå til træning med hende et sted, hvor man kender til principperne for ren kliktræning!

Gennem ren kliktræning vil hun hurtigt lære, at hun faktisk selv har indflydelse på omgivelserne,                            

Og det kan stive hende gevaldigt af.

Ligeledes med miljøtræning: Lad være med at lokke hende hen til ting eller til aktiviteter, som hun ikke er parat til. Hvis hun får lov til at tage tingene i sit eget tempo, vil man kunne opbygge hendes selvtillid og dermed gøre hende mere selvstændig og i stand til at tackle udfordringer. Start med at lade hende opleve miljøer uden alt for mange forstyrrelser. Start fx hjemme i haven, gå herefter ud på en stille gade, en mere trafikeret gade osv., indtil hvalpen føler sig tryg i alle miljøer.

 

Man skal arbejde lidt for at opbygge et samarbejde med denne hvalp, men det vil helt sikkert gå nemmere og nemmere, jo mere tryg hun føler sig. Hun er omvendt bestemt ikke bange for nye ting, hun har blot brug for lidt mere tid til at finde trygheden i sig selv.

 

Hun er ikke lydfølsom.

  

 

 

 

Til hvalpekøber af lyseblå tæve

 

Denne lille tæve var hurtigt tryg i nye omgivelser, men havde dog sin naturlige forsigtighed med sig. Hun gik hen til testleder med høj og logrende hale, og var meget glad og tillidsfuld, selv om testleder var fremmed for hende.

 

Hun har en stor og flot flokdrift og er meget nem at få til at samarbejde. Da vi prøvede apportering med hende så apporterede hun fint. Hun vil meget gerne være sammen med mennesker og giver rigtig god kontakt.

På grund af den store flokdrift er det særdeles vigtigt, at alene-hjemme indlæring står centralt. Ellers vil hun kunne udvikle usikkerhed/frygt for at blive ladt alene.

Se afsnittet om indlæring af alene-hjemme.

 

 

Hun har heller ikke noget imod tæt fysisk kontakt, men pas alligevel på ikke at fastholde for meget og husk at vise venligt kropssprog.

Se afsnittet om hundesprog. 

 

Hun viste en moderat byttedrift og stresser ikke let. I alle nye situationer var hun lidt forsigtig men på den naturlige måde.

Hun er en lille hvalp i balance og harmoni.

Hun er ikke følsom over for lyde.

 

I forhold til miljøtræning: For at bibeholde hendes fine balance skal man ikke lokke hende hen til ting eller til aktiviteter, som hun ikke er parat til. Hun skal have lov til at tage tingene i sit eget tempo. Dermed vil man kunne opbygge hendes selvtillid yderligere og dermed gøre hende mere selvstændig og i stand til at tackle udfordringer. Start med at lade hende opleve miljøer uden alt for mange forstyrrelser. Start fx hjemme i haven, gå herefter ud på en stille gade, en mere trafikeret gade osv., indtil hvalpen føler sig tryg i alle miljøer.

 

Det er meget vigtigt, at man som ejer ikke overbeskytter hende og pylrer om hende. Det vil kun gøre hendes usikkerhed større. Det vil være en kæmpestor fordel at gå til træning med hende et sted, hvor man kender til principperne for ren kliktræning! Gennem ren kliktræning vil hun hurtigt lære, at hun faktisk selv har indflydelse på omgivelserne, og det kan stive hende gevaldigt af.

 

Meget vigtigt at vedligeholde kontakt til artsfæller, så hun vedligeholder sit hundesprog.

 

Hun nærmer sig nye ting uden frygt, men stadig med naturlig forsigtighed, og hun vil allerhelst have et menneske involveret, hver gang hun oplever nyt!

Det vil sige, hendes flokdrift er så stor, at skal hun vælge mellem at udforske nye omgivelser på egen hånd eller med et menneske, vil hun altid vælge mennesket!

 

Derfor er det også vigtigt gennem træningen at lade hende regne ud selv, hvad vi gerne vil have hende til (ren kliktræning).

 

En skøn lille hvalp, som er fokuseret på samarbejde og indlæring!

Til hvalpekøber af orange tæve

En rigtig dejlig afslappet, lille tæve i harmoni med sig selv. Hun udviser naturlig forsigtighed i nye omgivelser.

Hun viste straks stor tillid til fremmede mennesker og gik hen til testleder logrende, venlig og glad. Hun fulgte med testleder, når denne bevægede sig rundt, og der var fuld kontakt.

Hun var afslappet og gav øjenkontakt, da testleder tog hende op. Meget fokuseret i øjenkontakt.

 

Hun har en stor og flot flokdrift og er meget nem at få til at samarbejde. Hun kan dog også godt gå på opdagelse på egen hånd, hvilket igen tyder på en fin balance.

På grund af den store flokdrift er det særdeles vigtigt, at alene-hjemme indlæring står centralt. Ellers vil hun kunne udvikle usikkerhed/frygt for at blive ladt alene.

Se afsnittet om indlæring af alene-hjemme.

 

Hun har heller ikke noget imod tæt fysisk kontakt, men pas alligevel på ikke at fastholde for meget eller løfte hende op i tide og utide og husk at vise venligt kropssprog.

Se afsnittet om hundesprog. 

 

 Hun viste ingen form for stress, hvilket i sig selv er en meget stor fordel, hvis man gerne senere vil bruge hende til aktiviteter, som kan indebære højt stressniveau, så som fx agility.

Ingen form for lyd følsomhed.

 

Hun har god byttedrift. Hun var meget tillidsfuld i nye situationer, efter at hun havde vænnet sig til nye omgivelser og nye mennesker.

 

I forhold til miljøtræning: For at bibeholde hendes fine balance skal man ikke lokke hende hen til ting eller til aktiviteter, som hun ikke er parat til. Hun skal have lov til at tage tingene i sit eget tempo. Dermed vil man kunne opbygge hendes selvtillid yderligere og dermed gøre hende mere selvstændig og i stand til at tackle udfordringer. Start med at lade hende opleve miljøer uden alt for mange forstyrrelser. Start fx hjemme i haven, gå herefter ud på en stille gade, en mere trafikeret gade osv., indtil hvalpen føler sig tryg i alle miljøer.

 

Det er meget vigtigt, at man som ejer ikke overbeskytter hende og pylrer om hende. Det vil kun gøre hendes usikkerhed større. Det vil være en kæmpestor fordel at gå til træning med hende et sted, hvor man kender til principperne for ren kliktræning! Gennem ren kliktræning vil hun hurtigt lære, at hun faktisk selv har indflydelse på omgivelserne, og det kan stive hende gevaldigt af.

 

Meget vigtigt at vedligeholde kontakt til artsfæller, så hun vedligeholder sit hundesprog.

 

Hun nærmer sig nye ting uden frygt, men stadig med naturlig forsigtighed, og hun vil allerhelst have et menneske involveret, hver gang hun oplever nyt!

Det vil sige, hendes flokdrift er så stor, at skal hun vælge mellem at udforske nye omgivelser på egen hånd eller med et menneske, vil hun altid vælge mennesket!

 

Derfor er det også vigtigt gennem træningen at lade hende regne ud selv, hvad vi gerne vil have hende til (ren kliktræning).

En skøn lille hvalp, som er fokuseret på samarbejde og indlæring!

 

 

Til hvalpekøber af mørkeblå han

 

Meget afbalanceret dejlig lille hund der hviler godt i sig selv.

Han følte sig hurtig tryg i de nye omgivelser og begyndte med det samme at udforske rummet. Da testleder prøvede at lokke ham til sig, gik han forsigtigt hen til hende og gav lidt øjenkontakt, men han var lynhurtigt tryg ved hende.

Det er vigtigt at han til stadighed får lov til selv at søge fremmede mennesker, så vi vedligeholder hans tillid til mennesker.

 

Han har en stor og flot flokdrift og er meget fokuseret på mennesker, men hans samarbejdsevne og samarbejdslyst skal udvikles gennem træning. Vigtigt at finde ud af, hvad der motiverer ham til samarbejde..

På grund af den store flokdrift er det særdeles vigtigt, at alene-hjemme indlæring står centralt. Ellers vil han kunne udvikle usikkerhed/frygt for at blive ladt alene.

Se afsnittet om indlæring af alene-hjemme.

Han bryder sig ikke om fastholdelse og tæt fysisk kontakt, så man skal ikke fastholde eller løfte ham op i tide og utide! Husk at vise venligt kropssprog og send evt. dæmpende signaler.

Se afsnittet om hundesprog. 

 

Han viste ikke tegn på stress, men hviler i sig selv.

Dette er en meget stor fordel, hvis man gerne senere vil bruge ham til aktiviteter, som kan indebære højt stressniveau, så som fx agility.

 

Han har en lille byttedrift og interesserede sig ikke synderligt for ”byttet”.

Der skal meget bevægelse til, før han reagerer.

 

I forhold til miljøtræning: For at bibeholde hans fine balance skal man ikke lokke ham hen til ting eller til aktiviteter, som han ikke er parat til. Han skal have lov til at tage tingene i sit eget tempo. Dermed vil man kunne opbygge hans selvtillid yderligere og således gøre ham mere selvstændig og i stand til at tackle udfordringer. Start med at lade ham opleve miljøer uden alt for mange forstyrrelser. Start fx hjemme i haven, gå herefter ud på en stille gade, en mere trafikeret gade osv., indtil hvalpen føler sig tryg i alle miljøer.

 

Det er meget vigtigt, at man som ejer ikke overbeskytter ham og pylrer om ham. Det vil kun gøre hans usikkerhed større. Det vil være en kæmpestor fordel at gå til træning et sted, hvor man kender til principperne for ren kliktræning! Gennem ren kliktræning vil han hurtigt lære, at han faktisk selv har indflydelse på omgivelserne, og det kan stive ham gevaldigt af.

 

Meget vigtigt at vedligeholde kontakt til artsfæller, så han vedligeholder sit hundesprog.

 

Han vil altid gerne have et menneske involveret i alt, hvad han foretager sig!

Fx tog han først kontakt til nye ting, hvis testleder var lige ved siden af og havde rørt tingene først!

Ligeledes da vi testede for lydfølsomhed. Han viste ingen tegn på lydfølsomhed, men han blev siddende tæt ved testleder.

 

En dejlig hvalp i balance med sig selv!

 

 

Til hvalpekøber af sort han

 

Han er lynhurtigt tryg i fremmede omgivelser og bevæger sig rundt med løftet hale og afslappet kropsholdning.

 

Han har en dejlig flokdrift og følger testleder, men han kan også sagtens selv. Han bliver hurtigt distraheret af det fremmede rum og de nye dufte, og alt dette nye skal undersøges!

 

Dette indikerer, at han ikke er afhængig af at have et menneske med i alt, hvad han foretager sig.

 

Han bliver ikke anspændt, når han bliver løftet op (mister jordforbindelse), men er ganske afslappet og giver endda øjenkontakt. Men ikke ret længe – der skal hurtigt ske noget nyt!

 

Han bryder sig ikke om fastholdelse og tæt fysisk kontakt, så man skal ikke fastholde eller løfte ham op i tide og utide! Hvis man gør det alligevel, vil han hurtigt begynde at tage fat med tænderne og kæmpe sig fri! Respekter derfor altid hans kropszone!!

Husk altid at vise venligt kropssprog og send evt. dæmpende signaler.

Se afsnittet om hundesprog.

 

Han har en høj byttedrift, og har han først fået tag i ”byttet”, holder han fast, rusker, flår og river! Han går væk fra testleder med ”byttet”, hvilket igen indikerer selvstændighed!

Han tænder straks på piben og lyde i det hele taget – så pas på med pibedyr!

 

Han er ikke lydfølsom på den måde, at han er bange for lyde. Tværtimod, ved en pludselig lyd, forsøger han at lokalisere den og nærme sig den, for at finde ud af, hvad det er!

 

Der skal fra start virkelig trænes samarbejde og fokus (kontakt)! Det er vigtigt, at man som ejer er spændende og ved, hvad der motiverer ham.

Træning skal være meget varieret og i korte sekvenser, for at han ikke kommer til at kede sig! Det vil sige, han skal hele tiden have nye udfordringer både med hensyn til næse, hjerne og muskler!

Man skal kort sagt gøre sig fortjent til hans opmærksomhed. Til gengæld er han også en hund, som kan lære næsten hvad som helst, hvis man forstår at motivere ham tilstrækkeligt.

 

Han er ikke frygtsom over for nye ting, men han mister hurtigt interessen for dem.

 

Han er en skøn, selvsikker hund, som vil kunne bruges til alle former for hundesport, men han kræver en erfaren ejer, eller i det mindste en ejer, som har lyst til at bruge meget tid sammen med ham, og som hele tiden forstår at give ham nye udfordringer.